– Det er underkommunisert at det er ledige tomter i Lom