Ordførarane kan senke skuldrene etter ekstremvêret: – Krevjande dagar