Ynskjer å overta friidrettsbua og starte utlånssentral