Riksveg 15:

Høg vasstand og skred. Det er mykje skal ryddast før vegen er klar for opning. Uvisst kor mange skadar som er på vegen.

Fylkesveg 51:

Stengt veg i frå Randen, vegen er totalt utvaska, jordskred Øvre Tråstadfossen

Valdresflye er og stengt som ein konsekvens.

Fylkesveg 55:

Vegen er open