VEGEN ER OPEN ATT: Motorsykkelulykke på fv55

foto