Helikopter med geologar, politi og representantar frå Vågå kommunen har i dag svirra rundt i lufta og sett på rasutsette området.

Det har resultert i at det per nå er berre fire husstandar i Sjårdalen og på Lalm som framleis er evakuert.

Nordherad og Tessand er frigjort.

- Dei har nå kontroll på Tesse vassfaret. Og rasområdet ved bustadfeltet er vurdert til ikkje faretruande, grunngjev ordførar Harald Sve Bjørndal, som er glad dei nå kan overrekkje ein triveleg beskjed til mange.

Dei sett og pris på at kommunen kunne få tilsendt geolog allereie i dag.

– Det hadde vi nesten ikkje venta nå, så vi kjenner oss ivareteke, seier kommunedirektør Odd-Erik Sveen.

Han legg til at dei tidlegare evakuerte har fått beskjed om å avvente rydding av grunn til det har stabilisert seg meir.