Det stadfestar ordførar Bjarne Eiolf Holø.

Tysdag kveld gjekk det eit jordras heilt ned til rasvollen.

Tidlegare i dag har det gått ras lenger opp i fjellsida, aust for Nonshaug.

– Evakueringa pågår nå, ved hjelp av brannvesenet. Pårørandesenteret er lagt til Utgard, opplyser ordførar Holø.