Friviljugsentralen i Skjåk ber kommunen om meir pengar