Her blir Reidun redda etter å ha fått båe føtene knekt av ei steinblokk