– Mange av dei som får problem på Besseggen, kan med litt hjelp koma seg over på eiga hand, utan å bli henta av Luftambulansen eller hjelpekorpset

foto