– Noreg må bruke ein stor del av dei ekstraordinære oljeinntektene til støtte og humanitær bistand i Ukraina