– Noreg må bruke ein stor del av dei ekstraordinære oljeinntektene til støtte og humanitær bistand i Ukraina

foto
Erik Lillebråten kom med sterke synspunkt i si tale i Nordberg sundag kveld. Foto: Vigdis Kroken