foto
– Det er ei tid for alt, seier Eva og Vegard Brimi. Dei har overlate meir av ansvaret og drifta til ungane Lene og Harald som er tredje generasjon på Brimi fjellstugu. Foreldra er glade for at ungfolket fører familiebedrifta vidare. Foto: Arve Danielsen

– Fint med eit foreldrepar som heiar på framtida