Det er Vegtrafikksentralen vest i Statens vegvesen som torsdag opplyser at fv55 Sognefjellet blir opna etter vinterstenging.

Vegen blir opna klokka 8 fredag morgon.

I fylgje Statens vegvesen blir fjellovergangen nattestengt mellom Bøvertun og Huldrehaugen inntil vidare, i tidsrommet 20–08.