– Det er viktig å sjå verdien av arbeidet til støttekontaktane