ATV-ar kan vera farlege om dei ikkje blir brukt som dei skal