Politiet legg bort saka om dumping av avfall i Sjodalen