Landskappleiken gav solide 850.000 kroner i overskot