– Vestlandet har sitt fergeopprør, vi kan ha bussopprør