Det skal ikkje vera noko problem å levere søppel, korkje i sekk eller på ein miljøstasjon. Enkelte finn det likevel lettare å berre kaste det frå seg.

Både i Lom og Skjåk har kommunale etatar vore ute og observert etterlatenskapar, i vegkant og i elv.

I Skjåk er det mellom anna funne ei vaskemaskin, ein platning med hjul og anna skrot i Ottaelva, utanfor Felodden i Nordberg. Etter det vi kjenner til, er dette meldt til politiet.

Aust i Lia i Lom var det tidlegare sett opp ein container for restavfall for hytter og setrer ved fylkesveg 468.

Kanskje vedkomande som la att søpla si i vegkanten der trudde han eller ho hadde rett til å legge frå seg søpla si der?

Det tykkjer ikkje Lom kommune, som har vore på plassen og dokumentert det heile. Kommunen har, i søppelet, funne namnet til vedkomande dei trur er ansvarleg.

– Vi går derfor ut frå at du er eigar og ansvarleg for søppelet, heiter det i eit brev til vedkomande.

Det blir elles opplyst at søppelet er henta og levert - for syndaren si rekning.