Ådne Bakke har sagt opp stillinga som rådmann i Vågå etter å ha fått same stilling i Øyer, der han bur.

Formannskapet i Vågå skal 17. januar ta stilling til innstillinga til ordførar Iselin Jonassen, som går på at kommunalsjef Jan Egil Fossmo blir konstituert rådmann til ny toppsjef i kommunen er tilsett.