To personbilar har kollidert på rv. 15 i Garmo - svært glatt