Natt til sundag gjekk ein stor hannjerv i fella i Visdalen i Lom.

Også i februar gjekk ein jerv i same båsen, som Ola Vaagaasarøygard, Per Arne Vole og Åsmund Galde har ansvaret for.

Ein jervebås skal utførast etter nøye spesifikasjonar, og han skal ettersjåast minst to gonger i døgnet.