Skjåk

Svartbakken 2 (Gnr 40, bnr 36) er seld for kr 1.900.000 frå Ole Petter Lindsø til Rosemarie Margarete Ingrid Gläser og Klaus Dieter Ferninand Gläser (29.06.2015)

Gnr 246, bnr 1, fnr 701 er overdrege til Torstein Morken (18.06.2015)

Skjåk solside 422 (Gnr 57, bnr 29) er overdrege for kr 22.717 frå Opplysningsvesenets Fond til Julianne Stensgård og Tom Andre Hånsnar (17.06.2015)

Skjåk solside 714 (Gnr 70, bnr 5) er seld for kr 1.400.000 frå Inger Bøye til Helene De Presno og Ola Frøise (17.06.2015)

Bjøynnadrågje 2 (Gnr 246, bnr 22) er seld for kr 1.900 frå Skjåk Kommune til Henrica Johanna Maria Hoevenaars og Martinus Marinus Maria Broeren (15.06.2015)

Skjåkvegen 4723 (Gnr 246, bnr 1, fnr 446) er overdrege frå Mari Ness til Jo Estin Nesset (12.06.2015)

Krosshøvegen 50 (Gnr 246, bnr 169, fnr 2) er overdrege til Arne Jan Sollied og Anne Pernille Norenberg Sollied (09.06.2015)

Gnr 23, bnr 44 er seld for kr 25.000 frå Gry Margrethe Kveen til Tom Andre Kveen (05.06.2015)

Skjåkvegen 2 (Gnr 1, bnr 6) er overdrege frå Geir Børre Barstad til Robert Barstad og Marita Barstad (03.06.2015) Overdraginga omfattar også e.d. i Ørsta kommune

Lom

Roavegen 9 (Gnr 7, bnr 2, fnr 18) er seld for kr 1.620.000 frå Randi Stokke til Håvard Brustuen Runningen (30.06.2015)

Gjeisarbakken 13 (Gnr 38, bnr 11, seksjon 7) er seld for kr 2.200.000 frå Ingvild Torkveen til Aud Jorid Lyngstad (22.06.2015)

Gnr 69, bnr 31 er overdrege fra Liv Gudrun Kvandalsvold til Marianne Kvandalsvoll (22.06.2015)

Solsidevegen 519 (Gnr 59, bnr 1) er overdrege for kr 1.900.000 frå Arvid Melvin Larsen og Regina Olavsdotter Bø til Vidar Bø (19.06.2015)

Andel av Flatmovegen 263 (Gnr 88, bnr 8) er overdrege frå Bjørn Rune Sandviken til Karin Synnøve Haukdalen (16.06.2015)

Andel av Sognefjellsvegen 2809 (Gnr 155, bnr 1, fnr 77) er seld for kr 600.000 frå Marit Bråthen, Gjermund Flaten og Nils Arne Flaten til Agnes Flaten (12.06.2015)

Andel av Gnr 70, bnr 317 er seld for kr 60.000 frå Bjørn Ola Aukrust, Eldri Aukrust og Torunn Aukrust til Anne Aukrust (11.06.2015)

Andel av Øvergrendsvegen 80 A (Gnr 33, bnr 11) er seld for kr 1.121.760 frå Amund Solbakken til Kristin Helen Brimi (08.06.2015)

Krokavegen 10 (Gnr 70, bnr 1, fnr 11) er overdrege for kr 405.000 frå Inger Marie Krey til Bjørn Lars Sigurd Alstadnes Krey og Tonje Alida Krey Alstadnes (08.06.2015)

Meadalsvegen 1109 (Gnr 155, bnr 1, fnr 149) er overdrege frå Steinar Torbjørn Solberg til Petter Solberg (02.06.2015)

Kleppdalsvegen 20 (Gnr 3, bnr 29) er seld for kr 9.000 frå Ottar Garmo til Helge Rune Byrøygard (01.06.2015)

Vågå

Lemonsjøvegen 21 (Gnr 187, bnr 1, fnr 1381) er overdrege til Lemonsjøen Eiendom As (25.06.2015)

Gnr 187, bnr 16, fnr 2 er seld for kr 2.775.000 frå Lemonsjøen Eiendom As til Jens Inge Skjåstad og Margunn Sølvi Finnes (23.06.2015)

Ottadalsvegen 3718 (Gnr 85, bnr 19) er seld for kr 1.200.000 frå Anne Lise Østenseth og Jehans Bakke til Kjell Magne Solbakken (19.06.2015)

Andel av Leirungsvegen 79 (Gnr 187, bnr 1, fnr 415) er seld for kr 1.800.000 frå Ove Jarle Dahl, Bjørn Håvard Flatøy, Jostein Flatøy, Svein Erik Flatøy, Helge Jens Hølmo, Kjersti Hølmo og Reidun Marie Hølmo til Johan Ivar Hølmo (19.06.2015)

Leirungsvegen 79 (Gnr 187, bnr 1, fnr 415) er seld for kr 1.800.000 til Johan Ivar Hølmo (19.06.2015)

Mugsida 39 (Gnr 187, bnr 1, fnr 1296, seksjon 2) er seld for kr 1.250.000 frå Vebjørn Hoff til Merethe Øyen og Jan Ove Holmedal (17.06.2015)

Andel av Valdsætervegen 164 (Gnr 187, bnr 1, fnr 256) er seld for kr 614.000 frå Siv Irene Breden til Tom Erik Øien (12.06.2015)

Øygardsvegen 140 (Gnr 21, bnr 25) er seld for kr 633.750 frå Torild Ødegården, Karin Myren, Frank Erik Hagen og Anna Blankenborg til Jan Blankenborg (08.06.2015)

Salet omfattar også Gnr 21, bnr 51 Bringsvegen 172 (Gnr 154, bnr 47) er overdrege frå Ivar Magne Bårstad til Malin Stubbrud Bårstad (08.06.2015)

Overdragelsen omfatter også Gnr 154, bnr 86 Overdragelsen omfatter også Gnr 154, bnr 136 Gnr 187, bnr 16, fnr 3 er overdratt til Maria Skår (08.06.2015)

Gnr 101, bnr 1, fnr 5 er overdratt for kr 76.000 til Kristin Teigen og Arne Stasviken (01.06.2015)