Tre vil vera sommarvikar og ekstrahjelp i vaktmeister- og reinhaldstenesta