Det opplyser Innlandet fylkeskommune sundag ettermiddag.

Fv55 Sognefjellsvegen er stengd ved Bøvertunvatnet på grunn av ras. Det var i 12-tida sundag at raset gjekk. Ingen folk eller bilar vart tekne av raset.

– Sterk sol på dagen og mildt ver i natt gjer at snømassene kan byrje å sige nedover i fjellsida. Det er ganske vanleg på denne tida av året. I natt er det venta lågare temperatur, og da blir snøen meir stabil i morgon tidleg, seier byggjeleiar Andreas Sande Lien i Innlandet fylkeskommune.

Sande Lien og driftsentreprenøren, Stian Brenden Maskinservice AS, kom fram til Bøvertunvatnet kort tid etter at raset hadde gått.

- Omsynet til tryggleiken til brøytemannskap og trafikantar gjer at vi ventar med å brøyte vekk snøen til i morgon tidleg, seier Sande Lien sundag ettermiddag.

Strekninga mellom Rustadsætre bom og Sognefjellshytta vart opna att fredag 14. april etter å ha vore stengd i nokre dagar på grunn av dårleg ver.

Fylkeskommunens byggjeleiar har vore i kontakt med Sognefjellshytta og Krossbu, som har hatt gjestar i helga. Båe overnattingsstadene er opne og kan huse folk som ikkje kjem seg ut att før vegen blir opna måndag.

Strekninga på fylkesveg 55 Sognefjellsvegen som er brøyta opp etter vinteren er til vanleg nattestengd mellom klokka 20 og 08. Slik vil det bli ei stund til.

- Vegen går i høgt terreng og kan bli stengd på kort varsel ved uver eller ved fare for ras. Heile fylkesvegstrekninga over Sognefjellet skal etter planen opnast til 1. mai, seier Sande Lien.