Hesthagen arbeider med ny bok om fisk og fisking i Lom