Mindre kjøretøy kan passera, lastebilar og liknande må venta til entreprenør har rydda, melder Vegtrafikksentralen på X