Innlandet fylkeskommune har ikkje råd til å fullføre denne gang- og sykkelvegen