– Vi må ikkje vere redde for å skilje oss ut frå andre kommunar