– Det har vore ein vanskeleg hest å jage på, men den er ikkje daud enda