Heilt ny festival i kjømda på Sota: – Vil skape merksemd og engasjement rundt villreinen