Skjåk med frisk satsing på barnefamiliar - gjev 1.700 kronar per unge