Nå har dei kjøpt Liehjørna og har planar om bakeri og bryllaupssuite

foto