Lom Vaskeri har fått sju nye hotell på kundelista

foto