Lom tek imot 15 flyktningar – og gjerne enda fleire