Her blir Signe (88) og Torvald (93) evakuert

foto