Politiet melder sundag efta om ei møteulykke mellom to personbilar på riksveg 15 ved Langvatnet i Breidalen i Skjåk. Fem personar er innblanda. Skadeomfanget er ukjent, og naudetatane er på veg.

Politiet melder klokka 1415 at det er trafikale problem på staden.