Det vil truleg koste 66,4 millionar kroner å flaumsikre Bismo