Helse- og omsorgsprosjektet i Vågå: Utbygging i fleire delar

foto