Sitjande ordførar Bjarne Eiolf Holø får halde fram med klubba dei neste fire åra. Kven som blir varaordførar står att å sjå, men signala før valet tyda på at Sp vil få støtte både frå Ap og Lomslista.

Senterpartiet vann to mandat i høve valet i 2011, frå Arbeiderpartiet og Lomslista.

Om Anne-Lise Marstein får halde fram som varaordførar står att å sjå.

Det som er sikkert er at fylgjande blir å finne som faste representantar kring kommunestyrebordet dei neste fire åra:

Senterpartiet: Bjarne Eiolf Holø, Marit Sletten, Svanhild Lyngved, Odd Arne Kroken, Silje Stee Vole, Arnstein Rusten, Randi Therese Garmo og Rolv Enersvold.

Arbeiderpartiet: Anne-Lise Marstein, Norvald Hellekveen, Kari Ramen og Harald Onsum Berg.

Bygdalista: Kristian Frisvold, Jarmund Øyen og Dagfinn Kvålshagen.

Lomslista: Synne Skogsrud Bjørgen og Eilev Hellekveen.

Gjennomsnittsalderen for kommunestyremedlemet i Lom er 47 år.

7 kvinner og 10 menn er valde inn.

Det står att å sjå om Anne-Lise Marstein held fram som varaordførar.