Grunnsteinen var ingen stein, men eit større skrin. I skrinet låg det mykje ulikt, blant anna myntar frå 1992, lokalavisene frå 1992, teikningar for Norsk fjellmuseum, ein stein frå Galdhøpiggen henta i mai same år, eit skriv frå dåverande ordførar Erik Frisvold, namnetrekket til Dronning Sonja og mykje anna.

– Eg visste ingenting om kva som låg oppi skrinet, så det var jælma spennande å opne det. Det var reine skattekista, ler Mai Bakken, dagleg leiar ved Norsk fjellmuseum.

Ho fortel at dei samband med noverande ombygging av Norsk fjellmuseum har prata om skrinet HM Dronning Sonja la ned i 1992.

– Men vi konkluderte med at vi aldri kom til å finne det, ettersom ingen visste akkurat kvar det vart nedgrave. Derfor vart vi jælma glade da Per Morten Gjeisar og Jonas Vestad i Oddmund Fjeld AS kom inn og fortalde at dei hadde funne det. Nå skal vi syrgje for å «oppdatere» grunnsteinen med å putte oppi skrinet ulike gjenstandar frå 2016. Deretter skal vi grave det ned att på akkurat same plass, seier Mai Bakken og fortel at dei skal putte oppi teikningar av fjellmuseets byggjeplanar anno 2016, dei ferskaste lokalavisene, nye myntar, ferske nasjonalparkbrosjyrar og litt av kvart anna.

HM Dronning Sonja la ned grunnsteinen til Norsk fjellmuseum i 1992. Ho fekk overrekt ei skjeltreko i gåve frå dåverande ordførar Erik Frisvold. Foto: Fjuken/Arkiv