– Bedrifter og arbeidstakarar kan ikkje bera kostnaden for den alvorlege situasjonen landet er i!

foto