Brannsjefen er kritisk til Statens vegvesen sine tunnelråd

foto