Forlenging av skadefellingsløyve på ein jerv i Finndalen