Prøveprosjekt med reint ubehandla treverk på miljøstasjon

foto