Får bruke ATV for uttransport av elg og hjort frå naturreservata i Sjodalen

foto