Det melder Skjåk kommune.

Det blir sommaropen symjehall måndagar og tysdagar i vekene 26, 27, 31 og 32. Vass-sklia og badstova er stengd.

Måndagane er symjehallen open tre timar på ettermiddag og kveld, og tysdagane i tre og ein halv time.