Ordføraren inviterer hyttefolk og nye innbyggjarar til treff

foto