Vil leige ut den aktive mjølkesamdrifta frå neste år: – Målet er at einkvan kan gå rett inn i drifta