Kommunen ber inn til informasjonsmøte i samband med nytt faresonekart frå NVE